Fjernhealing – mærk forandringen

Med fjernhealing tilbyder vi en healende behandling til dig, der måtte have behov for at modtage en ekstra omsorg. Det kan være indenfor områder omfattede utilpashed, svigt, sygdom, tilbagevendende negative tanker eller følelser og andre lignende helbreds belastende omstændigheder.

Ved fjernhealing arbejder vi med meditative positive visualiserings teknikker der erfaringsmæssigt giver blivende forandringer som ganske ofte befordrer muligheder for opdagelser og oplevelser af nye veje indenfor din personlige forløsning og ekspansion.

Hvad er fjernhealing?

Det korte svar er at vi meditativt overfører et visuelt helbredende element, over afstand, via anandamayakos legemet, det femte legeme, til klienten. Det kan opleves meget abstrakt at blive fjern healet, fordi det jo ligeså godt kan være 1000 andre ting der gør at klienten bliver helbredt for det ønskede. Men det vigtigste, for os er at se, er at klientens tilstand forbedres og meget ofte helbredes, uden det nødvendigvis kan tilskrives en specifik handling.

Praktisk information

Varighed: 1 session varer en uge, efterfulgt af en telefon opfølgning

Pris: DKK 800,-

Send et billede af dig på info@husbond.dk og skriv hvilken eventuel belastning du ønsker fjernhealing af – så kontakter vi dig

Book din fjernhealing nu på 28 74 82 88
fjernhealing symbol healende forandring

Book tid nu ved at sende en mail til info@husbond.dk eller kontakt os på telefon +45 28 74 82 88

Adresse: Hans Hedtofts Gade 8, 4.tv 2300 Kbh
Betaling kan klares via Mobilepay: 28 74 82 88, kontooverførsel: 5357 0000316969 eller kontant
Ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid, betales fuld pris

Uddybbende forklaring af fjernhealing

Mange af de såkaldte alternative helbreds metoder har det ofte svært ved at blive forstået, indenfor rammerne af det verdensbillede, som mange mennesker udstyres med fra fødslen og fremefter.

Således kunne opfattelsen være, at der er en stoflig fysisk del og en åndelig psykisk del. Hvad der findes mellem disse poler har en karakter af uudforsket område, et ukendt land, hvis eksistens er lidt vanskeligt tilgængeligt og lidt skjult. Stof og ånd ses ganske ofte som ubeslægtede størrelser i vor naturvidenskabelige og rationelle tid. I modsætning til at se stof og ånd som 2 forskellige dele, kan de imidlertid godt ses som værende en del af en alternativ helhed.
 
Fjern healing foregår i det fjerde og femte legeme, vigyanmayakos og anandamayakos, og praktiseres over afstand. Det er en meditativ proces hvis formål er at opnå en bedre balance for klienten. Ofte er der hos klienten en specifik sygdom eller lignende, der ikke har kunnet helbredes med den allopatiske tilgang. 
 
Således praktiseres fjern healing fra os til klienten på en specifik anmodning. Via en række forskellige visualiserings teknikker, som vi har tilegnet os gennem årerne på kurser og individuelle sessioner, overfører vi meditativt helbredende behandlinger. Vi opretholder løbende en kontakt og dialog med klienten for at sikre det ønskede resultat opnås.Det kan være vanskeligt at forestille sig at der er en reel mulighed for at helbrede på denne måde, så det kan være en fordel for klienten at vi afprøver metoden før et nærmere forløb, hvilket vi anbefaler.

Kroppens univers

Citat fra tidligere indisk filosofi professor, Bhagwan Shree Rajneesh, om kroppens univers, udfra den indiske yoga mester Patanjali:

“Selv kroppen er ikke fuldstændig fattet, ikke endnu. Hele vores forståelse består af brudstykker. Videnskaben om mennesket eksisterer ikke endnu. Patanjalis yoga er det nærmeste man er kommet en sådan videnskab. Patanjalis opdeler kroppen i 5 lag, i 5 legemer. Du har ikke kun én krop, men 5 – og bag disse 5 legemer befinder dit virkelige væsen sig. Allopati tror kun på den fysiske krop, den groveste krop. Allopati er den form for medicin, der interesserer sig for de groveste dele af mennesket. Dette er grunden til at den er blevet videnskabelig, fordi videnskabelige instrumenter endnu kun er i stand til at undersøge de groveste ting. Akupunktur, den kinesiske medicin, går et lag dybere. Den arbejder på det vitale legeme, pranamayakos. Hvis noget går galt i den fysiske krop, vil man i akupunktur overhovedet ikke beskæftige sig med denne. Man forsøger at arbejde med det vitale legeme. Man prøver at arbejde på bioenergien, bioplasmaet. Når dette lag er blevet afbalanceret, vil det grovere legeme med det samme få det bedre. Hvis det vitale legeme er bragt i orden, vil det fysiske simpelthen følge det, fordi kroppens byggeplan befinder sig i det vitale legeme. Homøopatien går endnu et skridt videre. Denne metode arbejder på manomayakos, det mentale legeme. Den går endnu dybere end akupunktur. Det er næsten, som om man bevæger sig ned i atomernes verden – eller endnu dybere. Så bliver kroppen ikke berørt: medicinen går simpelthen hen ind. Den er så fin og uendelig lille at der ingen barriere eksisterer. Hypnoterapi går endnu dybere. Den berører vigyanmayakos, det fjerde legeme, bevidstheds legemet. Her anvendes ingen medicin. Man bruger ikke noget som helst andet end suggestioner, det er det hele. Hypnoterapi har en stor fremtid foran sig. Den vil blive fremtidens medicin. Hvorfor beskæftige sig med de grovere former for medicin, når man ved at ændre tankebanerne kan ændre sindet, og gennem sindet det vitale, og gennem det vitale det fysiske ? Hvorfor ikke benytte sig af tankens kraft ?
Men der er endnu et legeme. Det er anandamayakos, lyksaligheds legemet. Hypnoterapi går til det fjerde. Meditation når op til det femte. Selve ordet meditation er meget smukt, fordi det har samme rod som medicin. Begge stammer fra den samme sproglige rod. Medicin og meditation er vokset ud af ét ord: det, som helbreder; det som gør dig sund og hel, er medicin, og på det dybeste niveau er det meditation.”

Har du spørgsmål?

Så ring til mig på:
28 74 82 88

Eller send os en mail på:
info@husbond.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og modtag nyheder, gode råd og information omkring vores rejser og kurser

 

Følg os på